Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018.

 

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ОПШТИНСКА УПРАВА

07.03.2018

План јавних набавки Општинска управа за 2018.годину

 

Јавне набавке 2017.


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДСЕДНИШТВО 3/2017-Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце

Позив за подношење понуда ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Конкурсна документација ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Одлука о додели уговора ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Обавештење о закљученом уговору ПРЕД ЈНМВ 3/2017


 


ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПРЕДСЕДНИШТВО 1/2017- Ревитализација атарских путева Доња Трница-Чука-Осојина село у Трговишту

Позив за подношење понуде ПРЕД ОП 1/2017

Конкурсна документација ПРЕД ОП 1/2017

Питања и одговори

Одлука о додели уговора ПРЕД ОП 1/2017

 Обавештење о закљученом уговору ПРЕД ОП 1/2017


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2017- Општинска управа -Набавка горива за потребе службених возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 6/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 6/2017

Одлука о додели уговора ЈНМВ 6/2017

Обавештење о закљученом уговору ЈНМВ 6/2017

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1/2016 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛУТИН БОЈИЋ" У ТРГОВИШТУ

Позив за подношење понуде ЈН ОП 1/2016

Модел конкурсне документације ЈН ОП 1/2016

Одлука о додели уговора ЈН ОП 1/2016

Обавештење о закљученом уговору ЈН ОП 1/2016