Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Јавне набавке

Јавне набавке 2017.


ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ПРЕДСЕДНИШТВО 3/2017-Изградња стубне трансформаторске станице 10/0,4 kV на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце са прикључним водом 10 kV на КП бр. 2643 и 2696 КО Зладовце и водовима ниског напона на КП бр. 2799/1 КО Ђерекарце

Позив за подношење понуда ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Конкурсна документација ПРЕД ЈНМВ 3/2017

Одлука о додели уговора ПРЕД ЈНМВ 3/2017


 

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПРЕДСЕДНИШТВО 2/2017-Адаптација стамбеног у пословни објекат По+П+2+Пк

Позив за подношење понуда ПРЕД ОП 2/2017

Конкурсна документација ПРЕД ОП 2/2017

Измењена конкурсна документација ПРЕД ОП 2/2017


ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ПРЕДСЕДНИШТВО 1/2017- Ревитализација атарских путева Доња Трница-Чука-Осојина село у Трговишту

Позив за подношење понуде ПРЕД ОП 1/2017

Конкурсна документација ПРЕД ОП 1/2017

Питања и одговори


 

JАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2017-Поновни поступак одржавања службених возила

Одлука о додели уговора ЈНМВ 5/2017

Позив за подношење понуда ЈНМВ 5/2017

Конкурска документација ЈНМВ 5/2017


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2017- Одржавање службених возила

Позив за подношење понуда ЈНМВ 4/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 4/2017


 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2017-Пројектно техничка документација

Позив за подношење понуде ЈНМВ 3/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 3/2017


 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2017- НАБАВКА ГОРИВА

Позив за подношење понуде ЈНМВ 1/2017

Конкурсна документација ЈНМВ 1/2017


 

ЈАВНА НАБАВКА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 1/2016 - РАДОВИ НА САНАЦИЈИ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ "МИЛУТИН БОЈИЋ" У ТРГОВИШТУ

Позив за подношење понуде ЈН ОП 1/2016

Модел конкурсне документације ЈН ОП 1/2016

Одлука о додели уговора ЈН ОП 1/2016