Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Јавни позиви, конкурси и огласи

ЈАВНИ ПОЗИВИ, КОНКУРСИ И ОГЛАСИ


2019.


ГОДИШЊИ ПЛАН РАСПИСИВАЊА ЈАВНИХ КОНКУРСА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ У 2019.ГОДИНИ

Годишњи програм за 2019.годину

Одлука о усвајању Годишњег програма за 2019.годину30.05.2019.

ОГЛАС - ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ТРГОВИШТЕ У 2019.ГОДИНИ

Оглас - Давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта28.05.2019.

ОГЛАС - ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА -ЗГРАДЕ У ДОЊОЈ ТРНИЦИ (ОБЈЕКАТ ИЗМЕЂУ ИЗМЕЂУ ЗАКУПЉЕНИХ ОБЈЕКАТА  ПЗ "РОЈ" И "ТРГОПЛАСТИКЕ")

Оглас - Давање у закуп пословног простора у Доњој Трници-3

Пријава - Давање у закуп пословног простора у Доњој Трници-322.05.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА  ЗА 2019.ГОДИНУ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛЕР ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ПЕРИОД 2018-2020 ГОДИНА

Јавни позив - Додела подстицајних средстава за 2019.годину

Образац пријаве - Додела подстицајних средстава за 2019.годину12.03.2019.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

Јавни конкурс - Удружења од јавног интереса за општину Трговиште

Изјава Удружења да је сагласно да Комисији дозволи увид

Изјава удружења да средства нису обезбеђена на други начин

Изјава удружења о прихватању обавеза

Прилог 1. - Изјава о непостојању сукоба интереса

Прилог 2. - Образац за пријаву предлога пројекта

Прилог 3. - Образац предлога пројекта

Прилог 4. - Образац буџета пројекта

Прилог 5. - Образац наративног буџета пројекта

Прилог 6. - Формулар за периодични и завршни финансијски извештај

Прилог 7.  - Формулар за периодични и завршни наративни извештај

Спецификација појединачних трошкова одобрених у буџету пројекта 

 


19.02.2019.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА И ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ-УДРУЖЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ

Јавни позив - спорт и омладина 2019

Пријемни образац - спорт и омладина 2019

Извештај о реализацији програма - спорт и омладина 2019


2018.

 


05.10.2018.

II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

II Јавни позив-социјална заштита

Извештај о реализацији претходног Програма-социјална заштита

Захтев-социјална заштита


 

 


02.10.2018.

II ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА

II Јавни позив -спорт

Извештај о реализацији претходног Програма-спорт

Захтев-спорт


 

 


20.08.2018.

ПРОДАЈА ОТПАДНОГ ГВОЖЂА,  МАШИНА,  ОПРЕМЕ  И РЕПРОМАТЕРИЈАЛА,  ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА -ТРЕЋА ЛИЦИТАЦИЈА

Оглас - Продаја гвожђа, машина, опреме и репроматеријала - трећа лицитација

Образац пријаве - Продаја гвожђа, машина, опреме и репроматеријала - трећа лицитација


 


01.06.2018.

ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Оглас - Давање у закуп пословног простора

Образац пријаве -Давање у закуп пословног простора

ИСПРАВКА ОГЛАСА -Давање у закуп пословног простора

Због техничке грешке: Разгледање хала уместо 04.07.2018.године је сваког дана од 09.00 до 14.00 часова све до 11.06.2018.године до 10.00 часова.


 

 

06.03.2018.

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА  У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У 2018.ГОДИНИ

Јавни позив - социјална заштита 2018

Образац захтева - социјална заштита 2018

Образац извештаја - социјална заштита 


01.02.2018. 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА И САВЕЗА У ОБЛАСТИ СПОРТА У 2018.ГОДИНИ

Закључак Општинског већа-спорт 2018

Јавни позив-спорт 2018

Образац захтева-спорт 2018

Образац извештаја-спорт


 

2017.

OПШTИHA TPГOВИШTE РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА


OПШTИHA TPГOВИШTE РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА


ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА САВЕЗА/УДРУЖЕЊА У ОБЛАСТИ СПОРТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2016 ГОДИНУ

 


 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА И НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2016. ГОДИНИ

 

 


 


 „Твоја идеја, наша подршка“ – како да млади покрену свој бизнис

Информативни дани о процесу доделе бесповратних средстава младима за покретање бизниса под називом „Твоја идеја, наша подршка“ у организацији Европског ПРОГРЕС-а биће одржани у периоду од 8. до 25. априла 2016. године у Бујановцу, Врању, Лесковцу, Нишу, Новом Пазару, Пријепољу и Ивањици. Циљ информативних сесија је упознавање будућих младих предузетника и предузетница са програмом подршке и неопходним корацима - од пријављивања, преко учешћа на јавном позиву и критеријума за избор пројеката до добијања бесповратних средстава за покретање бизниса.

Детаљније о условима:


 ЈАВНИ КОНКУРС -СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА


 

ПОЗИВ НА КОНКУРС ЗА ПОДРШКУ НЕЗАПОСЛЕНИМ ПЧЕЛАРИМА


 ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА