Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Општина Трговиште

Општина Трговиште

Oпштина Трговиште зграда

Председник општине:

НЕНАД КРСТИЋ
Тел. 017/452-710; 452-207; 063/553541
 имејл: kabinetpredsednika@trgoviste.rs  


Заменик председника општине:

ДРАГАН КРСТИЋ

Тел. 017/452-710; 452-207; 064/8222546

имејл: zamenikpredsednika@trgoviste.rs

 

 ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

 

1.БРАТИСЛАВ КРСТИЋ, из Радовнице, за привреду и инфраструктуру

 

 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

 
1.      ПЕТРУШ ГРУЈИЋ, из Горњег Стајевца, за социјална питања и запошљавање
2.      БИЉАНА СТОЈАНОВИЋ, из Трговишта, за родну равноправност и миграције
3.      БОЈАН ЂОРЂЕВИЋ, из Новог Села, за спорт
4.      НЕНАД ГРОЗДАНОВИЋ, из Радовнице, за инфраструктуру
5.      ПЕТАР СПАСИЋ, из Трговишта, за просвету и културу
6.      СЛАЂАНА ЂОРИЋ, из Трговишта, за финансије
7.      САЊА ЈОРДАНОВИЋ, из Доњег Козјег Дола, за привреду и економски развој
8.      НЕБОЈША АНТИЋ, из Трговишта, за пољопривреду
9.      ГОРАН ВЕЛИЧКОВИЋ, из Калова, за саобраћај
10.    МИЛОШ ВЕЛИНОВИЋ, из Трговишта, за трговину и туризам
11.    СТЕФАН ТРАЈКОВИЋ, из Трговишта, за животну средину и информисање

 

Подели на друштвеним мрежама