Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Захтев за слободан приступ информацијама од јавног значаја послати на адресу:

МИЛАН НИКОЛИЋ, дипл.прав.

Општина Трговиште, ул.Краља Петра I Карађорђевића бр.4 17525 Трговиште или

е-маил: nikolic.milan.221186@gmail.com